REGULAMIN STUDIA MORZE JOGI

Postanowienia ogólne:

 – Regulamin określa zasady udziału w zajęciach i korzystania ze Studia Morze Jogi, zlokalizowanego w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, lok. 15,16,17, NIP 5851496802.

– Wzięcie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją poniższego regulaminu.

– Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, aktualny regulamin umieszczony jest na stronie internetowej studia www.studiomorzejogi.pl

  1. Ogólne zasady korzystania ze Studia i wskazówki dla praktykujących.

– Studio otwarte jest 15 minut przed i po ostatnich zajęciach w bloku porannym/popołudniowym.

– Na zajęcia należy przygotować wygodny strój, na zajęciach ćwiczy się boso.

– W Studiu dostępne są pomoce do ćwiczeń z których można nieodpłatnie korzystać na miejscu. Zalecane jest przynoszenie własnych mat. Po zakończeniu zajęć należy odłożyć sprzęt na swoje miejsce, a matę szkolną zdezynfekować. 

– Do Studia należy wchodzić bez butów. Można je zostawić w szafce przed wejściem.

– W zajęciach powinno się brać udział najwcześniej 2 godziny po posiłku. Podczas zajęć nie należy pić, jeżeli nie ma pilnej potrzeby.

– Namawiamy do przychodzenia na zajęcia przynajmniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem. Jest to czas na przebranie się, załatwienie spraw formalnych związanych z karnetem i płatnościami oraz ewentualne pytania i zgłoszenia do nauczyciela prowadzącego. 

– Przed rozpoczęciem zajęć należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu dolegliwości zdrowotne, kontuzje, menstruację, ciążę. W przypadku ciąży należy przedstawić nauczycielowi prowadzącemu pisemne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktykowania.

– Prosimy o informację telefoniczną przed rozpoczęciem zajęć w wypadku gdy osoba zapisana na zajęcia wie, że może się spóźnić. W wypadku spóźnienia można wejść na salę dopiero po zakończeniu początkowej medytacji. Każde zajęcia stanowią jedną całość dlatego spóźnienie jak i wczesne wychodzenie z zajęć są niewskazane.

– Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć telefon i pozostawić go w szatni. Praktykujemy w ciszy, podczas zajęć obowiązuje zakaz rozmawiania. Podczas wykonywania ćwiczeń zabrania się udzielania pomocy innym uczestnikom zajęć. 

– Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu. 

– Studio Morze Jogi nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą, w szatni lub na sali. 

– Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, tym samym zrzekając się roszczeń w stosunku do Studia z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia stanu zdrowia, cena wejściówki i karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Podczas zajęć należy słuchać rad i instrukcji nauczyciela, ćwiczenie samodzielne może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

2) Karnety, płatności i zapisy.

– Przed przystąpieniem do zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest zakupić bądź przedstawić ważny karnet na zajęcia lub jednorazową wejściówkę (w przypadku pierwszej wizyty w Studio można zakupić jednorazową wejściówkę w cenie promocyjnej). Studio oferuje karnety na 4 wejścia, 4 wejścia na zajęcia poranne, 8 wejść, OPEN, wejściówkę na zajęcia indywidualne według cen z aktualnego cennika widniejącego na stronie internetowej Studia. 

– Honorujemy karty Multisport Plus, Student, Senior (z kartą Senior wejście możliwe do godziny 16 (bez dopłaty) Fit Profit (bez dopłaty) Medicover Sport (dopłata 8 zł do wejścia). Użytkownicy kart partnerskich zobowiązani są do okazania ich w raz z dokumentem tożsamości przed zajęciami. Z karty można skorzystać maksymalnie raz dziennie.

– Karnety, wejściówki oraz karty partnerskie można wykorzystać na każde zajęcia w Studio (z wyłączeniem zajęć KURS JOGI OD PODSTAW oraz zajęć indywidualnych gdzie obowiązuje osobny cennik) według aktualnego grafiku widniejącego na stronie internetowej Studia. Termin zajęć indywidualnych ustalany jest między nauczycielem prowadzącym a klientem. 

– Studio przyjmuje płatności gotówką, przelewem bankowym, przelewem BLIK, płatności on-line Przelewy24 w systemie  www.app.fitssey.com/morzejogi

– Karnet OPEN umożliwia wstęp na zajęcia maksymalnie raz dziennie podczas trwania ważności karnetu. – Każdy karnet ważny jest 30 dni kalendarzowych od daty zakupu, niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc, Studio nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet.

– Karnety są imiennie i nie mogą zostać przekazane osobom trzecim. 

– W przypadku zajęć KURS JOGI OD PODSTAW uczestnik wykupuje pakiet zajęć w zamkniętej grupie. W przypadku posiadania karty parnerskiej (Multisport Plus/Student, Fitprofit, Medicover Sport) przysługuje zniżka 30% od aktualnej ceny kursu. W przypadku nieobecności na zajęciach w ramach kursu możliwe jest odrabianie maksymalnie dwóch zajęć. Odrabianie możliwe jest na dowolnych zajęciach w Studio, najpóźniej do dnia zakończenia kursu.

– Zniżki 15% przysługują uczniom i studentom do 26 roku życia oraz emerytom, po okazaniu dokumentu (legitymacji studenckiej, legitymacji emeryta).

– Osoby poniżej 18. roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

– Na każde zajęcia zajęcia wymagana jest wcześniejsza rezerwacja poprzez aplikację fitssey: www.app.fitssey.com/morzejogi

– Aby korzystać z zapisów przez system www.app.fitssey.com/morzejogi z użyciem kart Multisport, FitProfit, Medicover Sport należy uiścić kaucję w wysokości 25 zł za pośrednictwem Przelewy24. Kaucja moźe zostać wycofana przez użytkownika w dowolnym momencie, jednak jest to równoznaczne z brakiem możliwości zapisu na zajęcia. Aby wycofać kaucję poinformuj nas o tym pod adresem email: morzejogi@gmail.com, po potwierdzeniu otrzymania wiadomości kaucja zostanie zwrócona do 7 dni roboczych. Kaucja nie jest oprocentowana. W przypadku gdy konto użytkownika jest nieaktywne sześć miesięcy kaucja nie jest zwracana. W przypadku Kursów Jogi od Podstaw pobierana jest kaucja 30 zł.

– Anulowania rezerwacji można dokonać najpóźniej 6 godzin przed rozpoczęciem danych zajęć. Nieodwołanie we wskazanym czasie rezerwacji jest traktowane jako uczestnictwo w zajęciach i skutkuje: w przypadku kart Multisport, FitProfit, Medicover Sport pobraniem kaucji w wysokości 25 zł z systemu Fitssey, w przypadku opłaconych wejść jednorazowych i karnetów ilościowych – skreśleniem wejścia, w przypadku karnetów OPEN – skróceniem ważności karnetu o 1 dzień.

– W przypadku Kursów Jogi od Podstaw nieodrobienie nieobecności na zajęciach do końca trwania kursu (można odrabiać maksymalnie 2 nieobecności) skutkuje pobraniem kaucji.

– Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Minimalna ilość uczestników zajęć to cztery osoby. W przypadku niewystarczającej ilości rezerwacji Studio poinformuje uczestnika o odwołaniu zajęć, w przypadku zajęć popołudniowych i weekendowych najpóźniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem, w przypadku zajęć porannych -wieczorem dnia poprzedzającego do godziny 22.

– W przypadku odwołania zajęć z powodu niewystarczającej ilości zapisanych osób ważność karnetów nie zostaje przedłużona.  

3). Vouchery

– Vouchery podarunkowe obejmują wszystkie zajęcia w Morzu Jogi i są dostępne od kwoty 50 zł wzwyż. Można je nabyć w formie wirtualnej lub w formie papierowej: do odbioru w Studiu bądź wysyłkowo.

– Ważność voucheru to 6 miesięcy od daty zakupu, vouchery są imienne, w przypadku wysyłki jej cenę pokrywa kupujący.

4) Płatności on-line

– W przypadku kupna karnetu w systemie rezerwacyjnym www.app.fitssey.com/morzejogi za pośrednictwem Przelewy24 klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (otrzymania potwierdzenia zapisu i kupna karnetu)

– Aby zrealizować prawo do odstąpienia od umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: morzejogi@gmail.com -Wniesiona przez klienta opłata zostanie zwrócona na konto, z którego została przesłana, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Po rozpoczęciu korzystania z usług Studia Morze Jogi prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, karnet nie może być zwrócony ani nie może nastąpić jego zmiana na inny karnet

– Reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie oświadczenia przesłanego na adres e-mail morzejogi@gmail.com

– Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na który powinna zostać przesłana odpowiedź

– Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i wysłana na adres wskazany w oświadczeniu o reklamacji.